Welkom

Sane Software is een eenmanszaak en levert diensten in de software ontwikkeling.

Hierbij kunt u denken aan extra mankracht voor realisatie van een project.
Ook voor consultancy / advies voor een software ontwikkelingstraject bent u bij Sane Software aan het
juiste adres.
Daarnaast kan Sane Software worden ingezet voor onderhoud aan of uitbreidingen op bestaande software.
Ook als dit maar voor een beperkt aantal uur per week of maand is.

Wij zijn gespecialiseerd in .NET, maar hebben ook ruime ervaring in Java en C.
Het opzetten van een ontwikkelstraat voor een nieuwe applicatie - inclusief database en version control
system (zoals Team Foundation Server) - valt ook binnen ons kennisgebied.

Wilt u meer weten? Bent u benieuwd wat Sane Software voor u kan betekenen?
Wilt u graag een gedetailleerd cv ontvangen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

 

Over Sane Software

Sane Software is de naam waaronder ik - Edwin Hietbrink - als freelancer mijn werkzaamheden uitvoer.
Ik ben in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool Enschede. Daarna heb ik enkele jaren
embedded software ontwikkeld voor satelliet ontvangers, voornamelijk in C.

Vervolgens heb ik zes jaar gedetacheerd gezeten bij verschillende klanten.
Hierbij heb ik projecten gedaan in hoofdzakelijk C, C++, Java en C# .NET,
zowel voor industriële en embedded toepassingen als gebruik in een kantooromgeving.

Van 2011 tot en met begin 2015 heb ik mij in vaste dienst verder gespecialiseerd in C# .NET.
Hier heb ik samen met een collega een groot (plannings)pakket voor de thuiszorg opgezet.
In enkele jaren hebben we hier een groot pakket ontwikkeld waarbij we de nodige uitdagingen
moesten aangaan, waarbij ik veel heb bijgeleerd.

Begin 2015 vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben ik begonnen als freelance software ontwikkelaar.
Mijn specialisme is C# .NET en andere Microsoft .NET technieken en frameworks.
Maar ook voor kleinere projecten in andere talen kan ik worden ingeschakeld.

Zaken doen met Sane Software is zaken doen met één en dezelfde persoon. Geen accountmanager,
maar gelijk om tafel met degene die ook de opdracht zal uitvoeren.
Een hoge mate van transparantie dus.

 

Diensten

Software ontwikkeling

Heeft u een idee voor een applicatie, software module, uitbreiding, of iets anders waarvoor u een gespecialiseerde software ontwikkelaar nodig heeft
dan kunnen wij u wellicht verder helpen. Samen kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat de gewenste oplevermomenten zouden zijn.
Ook kan een grove inschatting worden gemaakt van de verwachte hoeveelheid werk die nodig zal zijn voor het realiseren van het project.
Het ontwikkelen van nieuwe applicaties of modules kan zowel op uurbasis als fixed price. In het laatste geval zal er wel een gedetailleerd
ontwerp of uitgebreide beschrijving van de gewenste software beschikbaar moeten zijn.

Software onderhoud

U heeft een applicatie die al draait, maar waar nog wat in aangepast moet worden? Hierin kan Sane Software u ook bijstaan. Of het nu gaat
om kleine aanpassing en het oplossen van bugs/problemen of om het uitbreiden van de software, wij hebben hierin ruime ervaring.
Het oplossen van problemen in de software is een lastig in te schatten probleem. Eerst dient de software geananlyseerd te worden.
De tijd die daarmee gemoeid gaat is afhankelijk van de grootte van de applicatie. Vervolgens is het oplossen van het probleem
of de problemen ook lastig in te schatten. Dit varieert van enkele uren tot soms wel enkele weken.

Portfolio

 

 
   
   

 

 

Visual Studio

 

SQL Management Studio

 

Expression Blend

   

Internet Information Services

 
Toad for Oracle
 

Resharper / Stylecop

 

Team Foundation Server

Enterprise Architect
 

Java

 

C

 

C++

 

C#

 
Visual Basic .NET
 

WPF

 

Entity Framework

Silverlight, XAML

 
HTML 4 & 5
 
CSS
 

MVVM

 
JavaScript
 

Windows Communication Foundation (WCF)

XML

 

Webservices

 

SQL

 

LINQ

 

PHP

 
Sencha Touch Framework

 

 

Contact